Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Komendy w grze
Uwaga: Komend, nierozpoczynających się od "[" można używać zarówno z polskimi znakami, jak i bez nich.

Uwaga: Nie należy dawać złota bankierowi, w celu innym niż bezpowrotna darowizna. Bankier jak każdy NPC podlega odpowiednim komendom, które służą do komunikowania się z nim.  


Komendy dla sprzedawców
wita* - j/w
wybacz - j/w
przepraszam - j/w
pozd* - j/w

 przywitanie z NPC

Przykłady:
"Witaj kupcze"
"Bądź pozdrowiony sprzedawco"
"Wybacz, ze przeszkadzam..."

 kup*  - otwiera menu kupowania

 Otwiera menu kupowania

np. "Pani chciałbym coś kupić."

 sprzeda*

otwiera menu sprzedaży

np. "Chciałbym to sprzedać"

Komendy dla wynajętego sprzedawcy

złoto
sprzedawco daj co zarobiłem
co sprzedałeś

kupiec oddaje ci złoto które zarobił

sprzedawco jak handel?
sprzedawco jak towar?

otwiera menu edycji sprzedawcy

sprzedawco zwalniam cie

zwalnia sprzedawcę

co sprzedajesz?
czym handlujesz?
pokaz towar

otwiera plecak wynajętego kupca

Komendy dla stajennych

przechowaj

wskaż stajennemu zwierze, a ten ci je przechowa

np. "Pani proszę przechowaj mojego konia."

oddaj

wyświetla listę zwierząt, które przechowujemy u stajennego i umożliwia ich odebranie.

Komendy dla sternika na łodzi

naprzód

płyniemy do przodu

wstecz płyniemy do tyłu
stop
zatrzymaj
zatrzymujemy łódź
wróć
wracaj
zawraca łódź
lewo
dryfuj na lewo
płyniemy w lewo
prawo
dryfuj na prawo
płyniemy w prawo
zwrot w lewo skręt w lewo
zwrot w prawo skręt w prawo
naprzód i w prawo
naprzód i w lewo
do tylu i w prawo
do tylu i w lewo
płyniemy po skosie we wskazanym kierunku
powoli naprzód
powoli do tylu
płyniemy do przodu/tyłu z ta różnica, że trochę wolniej
pełen zwrot  obraca łódkę o 180 stopni
nazwa bosman podaje nazwę statku
wyrzuć nazwę usuwa nazwę statku
nazwij nawa_statku nazywa naszą łódź
Do * po pokazaniu sternikowi mapy z oznaczonym kursem bosman płynie do punktu wpisanego w *.

np. "do 5"
gdzie bosman informuje nas, do którego punktu aktualnie płynie
tylko do* Bosman płynie do wskazanego punktu i się tam zatrzymuje. * oznacza numer punktu na mapie.
start sternik rozpoczyna kurs od początku
Komendy dla Mistrzów Gildii NPC
dołączyć
członkiem

przyłączamy się do gildii

np. Imie_NPC chciałbym zostać członkiem twojej gildii

opuszczam 
rezygnuję

opuszczamy gildię

np. Imię_NPC chciałbym opuścić szeregi naszej gildii
Imie_NPC rezygnuje z bycia w gildii

Komendy w domu/Warsztacie
chce to zablokowac blokuje wskazany przedmiot
chce to zabezpieczyc zabezpiecza wskazany pojemnik
chce to odblokowac uwalnia wskazany zablokowany lub zabezpieczony przedmiot
chce polozyc mocna skrzynie stawia prywatna skrzynie dla współwłaścicieli i przyjaciół domu
chce polozyc beczke na smieci stawia w naszym domu kosz na śmieci
wyjdz z mego domu wyrzuca wskazaną osobę/zwierzę z naszego domu
wynos sie blokuje dostęp do naszego domu wskazanemu graczowi - nie działa w budynkach publicznych.
chce sprawdzic czynsz pozwala na uzyskanie informacji o tym, kiedy skończy się okres najmu lub do kiedy trzeba „wpłacić” daną kwotę.
stan magazynu wyświetla informację o ilości zabezpieczeń i zablokowań w domu
chce najac lokatora pozwala na wynajmowanie innemu graczowi części budynku. Działa tylko wtedy, gdy budynek jest naszą własnością.
Komendy dla bankierów
bank
bankierze

pokazuje zawartość Twojej skrzyni bankowej

np. "Człeczyno ileż to złota posiadam?"
  "Bankierze podaj moja skrzynie."

ile
złota
bankier mówi, ile złota masz w głównej skrzyni w banku. Komenda nie zlicza czeków bankowych.
daj ilośćzlota
wypłać ilośćzlota

wypłaca nam dana ilość złotych monet z banku

np. wypłać 3000

czek ilośćzlota

w skrzyni pojawia się czek na daną ilość złota

np. czek 100000

Komendy dla kontrolowanych istot
przełącznik: wszyscy

wydaje dane polecenie wszystkim kontrolowanym istotom

np. "wszyscy podążajcie za mną"

[imię_zwierzaka] podążaj/cie za mną zwierz zaczyna podążać za tobą, ignorując otoczenie.
[imię_zwierzaka] chodź/cie zwierz zaczyna iść za tobą, zachowując własne odruchy.
[imię_zwierzaka] podążaj za zwierz zaczyna podążać za wskazaną osobą
[imię_zwierzaka] zabij/cie
[imię_zwierzaka] atakuj/cie 
zwierz zaczyna atakować wskazany cel
[imię_zwierzaka] strzeż/cie mnie zwierz podąża za tobą i chroni cię
[imię_zwierzaka] zostań/cie zwierz zatrzymuje się,
[imię_zwierzaka] czekaj/cie zwierzę zaczyna biegać wokół miejsca w którym jest, lecz nie ucieka daleko
[imię_zwierzaka] właściciel przekazuje zwierza innej osobie
[imię_zwierzaka] uwalniam cię zwierzak staje się wolny
[imię_zwierzaka] rzuć zwierzę juczne wyrzuca na ziemię to, co ma w plecaku
   

Pozostałe komendy

[FlagaPvP On/[FlagaPvP Off - włącza/wyłącza flagę PvP na postaci. Flage można zmieniać raz na 60 minut. Gracz z włączoną flagą ma widoczny dla innych graczy dopisek "Zawadiaka", a jego imię wyświetla się na czerowo.

[QuestState On/[QuestState Off - włącza/wyłącza znacznik fabularny, mówiący GM czy gracz ma ochotę/czas aby angażować się w danym momencie w eventy/questy. Flaga widoczna tylko na GMWyłączona flaga nie oznacza jednak, że gracz może wcale nie reagować na zdarzenia wokół niego (np. Jeśli znajdziecie się w centrum jakiś fabularnych wydarzeń, to może się zdarzyć, ze mimo wyłączonej flagi zostaniecie w nie pośrednio wciągnięci. Dotyczy to też sytuacji gdy GM w jakiś niestandardowy sposób sprawdza waszą obecność).


By wszyscy mogli korzystać z wiadomości z systemów PvP nawet gdy mają wyłączoną flagę PvP, dodano komendę [PvPMsg On / [PvPMsg Off. Gdy ustawienie jest włączone, otrzymujemy wiadomości z systemów PvP nawet z wyłączoną flagą PvP. Gdy jest wyłączone, by otrzymać wiadomości z systemów PvP trzeba mieć włączoną flagę PvP. Domyślnie ustawienie jest włączone. Dzięki temu rozwiązaniu nawet podczas PvM wiemy gdy coś się dzieje i możemy szybko dołączyć do PvP. Jeśli ktoś nie chce otrzymywać wiadomości z systemów PvP bez włączonej flagi PvP wystarczy, że wyłaczy to ustawienie wpisując komendę "[PvPMsg Off".

[xp - komenda do systemu punktów doświadczenia.
[PvMStats - Komenda otwierająca menu PvM.

Komendy na które reaguje Lichwiarz:
Zdanie ze słowem kluczem koszt - Lichwiarz podaje nam ile będzie nas kosztować przekupienie władz.
"Chcę zapłacić za przymknięcie oka na me przewinienia" - opłaca łapówkę w celu ściągnięcia statusu perm red z postaci.

Komendy dla trenerów:
Wypowiedzenie przy trenerze zdania ze słowem kluczowym "ucz" lub "trenuj" otwiera okno nauki.

straże/straż - wzywa straże
rezygnuje z mojej gildii - rezygnujesz z gildii graczy 
przebrać - wydaje polecenie kupna narzędzia do makijażu u złodzieja NPC. Można je dostać tylko, będąc w gildii złodziejskiej Przykład: "Chciałbym się przebrać"
ile zabójstw mam na swym sumieniu - pokazuje aktualną ilość dokonanych na innych graczach zabójstw
rezygnuję ze statusu młodego gracza - porzucamy regulaminowy dopisek "młody".
wieści - obwoływacz informuje nas o aktualnych wiadomościach. Przykład: "Czy są jakieś nowe wieści?"
[lecz - wyszukuje w plecaku bandaży i używa ich na wybranym celu
[leczsiebie - wyszukuje z plecaka bandaży i używa ich na nas

[emote - lista emocji wyrażanych nie tylko przez tekst w *, lecz także odpowiednimi ruchami i dźwiękiem. Można też użyć skrótu bezpośrednio do emocji np. [e smiech . Można też zbudować własną komendę [e.. wg poniższego schematu:
[e np. [e smiech – *śmieje się* + dźwięk
[e np. [e przeciagasie ziewa - *ziewa* z dźwiękiem i animacją z ‘Przeciąga się’
[e np. [e smiech notext - wywołuje komendę bez dźwięku (nosound) lub bez animacji (noanim), bez tekstu (notext). Można wpisać do 2 ograniczników np. [e zniesmaczenie notext nosound
[e help – wyświetla listę akcji i dodatkowych parametrów komendy


[kaptur - ściąga/zakłada kaptur odpowiednich szat

[zapukaj - symuluje pukanie do wskazanych drzwi

[elfi - zmienia język, w którym się porozumiewamy na elfi. Tylko dla postaci znających ten język.
[melfi - zmienia język, w którym się porozumiewamy na język mrocznych elfów. Tylko dla postaci znających ten język.
[krasnoludzki - zmienia język, w którym się porozumiewamy na krasnoludzki. Tylko dla postaci znających ten język.
[magiczny - zmienia język, w którym się porozumiewamy na język magów. Tylko dla postaci znających ten język.
[ludzki - zmienia język na standardowy, ludzki
[ocen +/- - dodaje ocenę dla nowej postaci rasowe. np. "[ocen + Bardzo ładnie wczuwa się w postać"
[pg /[email - ustawienia maila i hasła do Panelu Gracza na stronie
[jailtime - pokazuje ile czasu pozostało do końca odsiadki oraz ile jeszcze rudy musimy wykopać, by wyjść na wolność
[jailhistory - wyświetla historię punktów (kar i nagród) oraz ich obecną wartość
[czas - podaje aktualny czas w grze
[sniezka - rzuca kulkę śnieżną we wskazaną istotę (działa tylko zimą)
[collect - zbiera leżące wokół postaci bełty i/lub strzały
[przedstaw - przedstawia wskazanej postaci imię
[poznani - wyświetla listę poznanych osób
[upusc - upuszcza z ręki podnoszony/trzymany przedmiot.
[paperdoll2D - wyświetla wygląd naszego paperdolla w wersji 2D (komenda działa tylko na kliencie Enhanced).
[bugreport - menu zgłaszania błędów gry. Komenda działa tylko na kliencie klasycznym. Zgłaszanie błędów w kliencie Enhanced: wciskamy ESC i wybieramy opcję Bug Report

Dodano: 2006-02-03
(Ostatnia Zmiana: 2023-10-29)