Rozdział III. Klejnot w Koronie.

System Cnót Ultima Online
Compassion Honor Valor Justice Sacrifice Honesty Spirituality Humility
System cnót UO według założeń twórców wywodzi się z trzech elementarnych wartości: prawdy, miłości i odwagi.
Z połączenia tych trzech wartości, wydzielono 8 podstawowych cnót:
– Honesty (uczciwość) – wywodząca się z prawdy
Compassion (współczucie) - cnota oparta na miłości
Valor (męstwo) – wynikające z odwagi
Justice (sprawiedliwość) – to prawda złagodzona miłością
Sacrifice (poświęcenie) – wynika z połączenia odwagi i miłości
Honor – to odwaga do bycia prawym (życia w prawdzie)
– Spirituality (duchowość) – to zdolność dostrzegania prawdy, miłości i odwagi oraz życia według nich
– Humility (pokora) – przeciwieństwo dumy, która jest zaprzeczeniem prawdy, miłości i odwagi

Powyższe zależności między wartościami a cnotami dobrze przedstawia poniższy symbol :
(Linie oznaczające cnoty, stykają się z kołami wartości od których pochodzą. Przykładowo sprawiedliwość – prawda i miłość)
Virtues
Symbol ten zwany Kodeksem Ostatecznej Mądrości (Codex of Ultimate Wisdom) przeniesiono do gry i umieszczono w paperdollu postaci. Dwuklik na tym symbolu, otwiera dostęp do systemu cnót.
Menu Cnót

Dodano: 2009-07-25
(Ostatnia Zmiana: 2016-08-26)