Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Sprzedawca NPC
Gdy mamy chęć i środki by otworzyć własny sklep, bądź chcemy skorzystać z hali targowej w mieście, wcześniej czy później przyda się wiedza o obsłudze Sprzedawcy NPC do wynajęcia. Poniższy opis przyda się również każdemu, kto zamierza u takiego sprzedawcy coś nabyć.

Sprzedawcę możemy "wynająć" poprzez zakup (10 000 gp) aktu najmu sprzedawcy lub aktu najmu sprzedawcy zwierząt w zależności od tego czy chcemy sprzedać swoje oswojone istoty czy przedmioty. Zwoje są dostępne u każdego karczmarza, bankiera.

Aby "rozstawić" naszego pracownika, ustawiamy postać w miejsce gdzie ma on pracować (np. za ladą w hali targowej, w wybranym miejscu naszego domu) i używamy dokumentu poprzez 2x klik. Sprzedawca będzie stał zwrócony twarzą w tym kierunku co nasza postać.
Kupca można rozstawić albo we własnym warsztacie, domu albo na publicznych targach w Minoc, Maginci lub Delucji oraz targach poszczególnych ras. Ustawianie sprzedawcy poza tymi miejscami jest niedozwolone i skutkuje utratą zarówno npc jak i towarów, które ma przy sobie.

Ubieranie/rozbieranie Sprzedawcy
Co zrobić by nasz sprzedawca zainteresował Kupca? Sprzedawcę można ubrać wedle własnego uznania - np. pracującego dla kowala sprzedawcę możemy ubrać w wyjątkowej jakości zbroję dla reklamy naszych wyrobów.
Aby zdjąć ubranie z vendora dwukrotnie klikamy na sprzedawcę i wybieramy "Otwórz Paperdoll" lub klikamy nań raz i wybieramy z menu kontekstowego "open paperdoll". Aby nałożyć coś na player vendora po prostu przesuwamy przedmiot na jego paperdoll.

Uwaga!
Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy kupujesz coś od sprzedawcy swojej innej postaci. Nie jest to niedozwolone, jednak trzeba spełnić kilka KONIECZNYCH warunków:
1. Sprzedawca MUSI być ustawiony w publicznym miejscu targowym - nie w prywatnym domu postaci. JEDYNE dozwolone miejsca to: namioty i warsztaty w obrębie Nowego Minoc, targ "Nad Stawem" w Nowym Minoc oraz "Czarny Rynek" w karczmie "Pod Murem" w kanałach Minoc. Te same zasady dotyczą kupna zwierząt, jeżeli kupujesz od swojej postaci, możesz to uczynić TYLKO na targu zwierząt w Nowym Minoc.
2. Cena przedmiotu/zwierzęcia powinna być średnią ceną rynkową (nie za wysoką i nie za niską).
3. Kupno powinno dotyczyć tylko przedmiotów/zwierząt, których akurat nie możesz znaleźć u innych sprzedawców.
4. Każdą wątpliwość rozstrzyga GM, ale trzeba się do niego z nią zgłosić przed kupnem.
5. Dodatkowo taki przedmiot/przedmioty/zwierzę musi leżeć w sprzedawcy conajmniej 48h - ograniczenie mechaniczne.
6. Nie robimy paczek przygotowanych pod kupno przez swoją drugą postać. Takie przypadki będa karane jak mulowanie. Rozkładamy przedmioty pojedynczo, tak by każdy mógł wybrać co chce kupić. Wyjątek stanowią tu "paczki" zwykłych wyrobów rzemieślnika jak mikstury, jedzenie czy kolekcje zwojów z czarami itp. Cała broń, zbroja, szaty itp. powinna być kupowana pojedynczo.
 


Dodawanie przedmiotów/zwierząt do sprzedaży

A. Dla vendorów sprzedających przedmioty
Dodajemy przedmioty do sprzedaży wkładając je do wcześniej otwartego z paperdoll plecaka sprzedawcy.
Po włożeniu przedmiotu należy postępować według komunikatów na ekranie.
Szablon opisu i ceny to: cena opis
lub
klawisz ESC, aby nadać przedmiotowi miano "nie na sprzedaż". Należy jednak pamiętać, że taką opcję mogą mieć jedynie plecaki, pęki kluczy, książki oraz przedmioty wewnątrz plecaków "nie na sprzedaż"
Format ceny przedmiotów. Mamy tu trzy opcje:
- cena wynosząca " "(spacja) - przedmiot nie na sprzedaż (np. pojemnik, w którym udostępnimy jakieś przedmioty na sprzedaż - dla zachowania porządku w plecaku sprzedawcy na duża liczbę towarów)
- cena wynosząca "0" - dany przedmiot może sobie dowolna postać wziąć za darmo, ot taka promocja ...
- właściwa cena towaru - wedle uznania sprzedającego.

Możemy podać nazwę zachęcająca do kupna (np. miecz trucizny) czy opis zawartości pojemnika (np. mikstury sredniego leczenia). Jeżeli nie chcemy podawać żadnego dodatkowego opisu, wystarczy wpisać samą cenę i zatwierdzić wybór.
Przy przedmiotach łączących się w grupy - np. 50 zwojów danego czaru, 50 ryb - cena dotyczy całości, a nie pojedynczego towaru (50 a nie 1 zwoju). To samo odnosi się do pojemnika - cena podana przez nas odnosi się do całej zawartości pojemnika, a nie pojedynczego przedmiotu wewnątrz.

B. Dla vendorów sprzedających zwierzęta
Sprzedawcy zwierząt są ściśle połączeni z naszą stajnią. By dodać nowe zwierzęta do menu sprzedaży należy kliknąć raz na sprzedawcę i wybrać opcję ‘rebind’. Otworzy nam się menu wyboru zwierząt podobne do tego, z jakim można się spotkać u stajennego. Przy każdym zwierzaku będzie dostępna opcja ‘wystaw na sprzedaż’. Po kliknięciu zostaniemy poproszeni o podanie ceny i opisu przedmiotu sprzedaży. W odróżnieniu od sprzedawców przedmiotów nie mamy tutaj możliwości ustawienia zwierzęta jako ‘nie na sprzedaż’ czy ‘za darmo’. Cena musi być większa od 0. Gdy chcemy przestać sprzedawać dane zwierzę, wybieramy ‘nie sprzedawaj’. Należy pamiętać, że każde z wystawionych zwierząt będzie niedostępne dla właściciela – brak możliwości wyciągnięcia go ze stajni i przyzwania kryształową kulą (Ball of summoning). Po ustaleniu ceny, opisów itd. możemy przejrzeć listę istot, wybierając ‘buy’ po pojedynczym kliknięciu na sprzedawcę. Mimo nazwy naszego zwierzaka, sprzedający zawsze będą informowani o gatunku zwierzęcia, wymaganych punktach kontroli oraz o tym czy mogą kontrolować daną istotę. Każde zwierze może być wystawione na sprzedaż tylko u jednego sprzedawcy.

Towar dodany. Przejdźmy teraz do tego jak coś od sprzedawcy kupić.
Gdy powiemy "Panie chciałbym coś kupić" lub A. U sprzedawcy przedmiotów wybrać opcję BUY po kliknięciu na przedmiot, wtedy pokaże się nam kursor celowania oraz asortyment vendora. Otwarcie skrzyni lub innego pojemnika w głównym plecaku player vendora nie czyni postaci kryminalistą, a daje możliwość sprawdzenia całej oferty sprzedawcy czy też upewnienia się czy opis pojemnika na sprzedaż zgadza się z rzeczywistością.
B. U sprzedawcy zwierząt wybrać z menu kontekstowego opcję BUY. Wyświetli nam się lista podobna do menu kupowania od zwykłych NPC. Po najechaniu na ikonkę zwierzęcia wyświetlą nam się opisy zwierząt, dokładne informacje o tym czy potrafimy kontrolować daną istotę.

Można zwracać się do sprzedawcy po imieniu (zalecane gdy stoi obok siebie kilku sprzedawców).

Uwaga!
Sprzedawcy zwierząt mogą być ustawiani TYLKO na targach zwierząt lub w namiotach - czyli w Delucji, Maginci oraz Minoc lub w prywatnej stajni gracza (wówczas nie wolno mu kupować od siebie). Są to odzielne miejsca przeznaczone tylko do sprzedaży zwierząt. Kupcy, którzy będą ustawiani w innych miejscach zostaną usunięci wraz z towarem.

Menu kupca:
Po otwarciu menu sprzedawcy ukaże się nam kilka informacji:
-Zobacz towary - otwiera plecak/menu sprzedawcy
-Dostosuj - ustawienia wyglądu sprzedawcy (płeć, kolor i rodzaj włosów i brody)
-Zmień nazwę sklepu - ustawia nazwę sklepu. Jest ona ograniczona do 20 znaków. Spacje dozwolone
-Zmień imię sprzedawcy - ustawia imię sprzedawcy. Jest one ograniczona do 20 znaków. Spacje dozwolone
-Otwórz Paperdoll - otwiera paperdoll kupca, gdzie możemy dostosowywać jego wygląd
-Zbierz złoto - po wpisaniu kwoty dostaniesz czek na daną kwotę z zarobku sprzedawcy potrąconą o 10% lub 5% zarobku (prowizja dla sprzedawcy)
-Zwolnij sprzedawcę - po jego kliknięciu wszystkie przedmioty, które vendor nosi na sobie, bądź w plecaku, przenoszone są na ziemie - w plecaku, a sam vendor zmienia się w deed i ląduje w naszym plecaku - można go potem ponownie rozstawić bądź sprzedać. W przypadku sprzedawcy zwierząt wszelkie zwierzęta będą z powrotem dostępne w naszej stajni.

Koszt utrzymania:
Sprzedawcy nie pobierają opłat za „dniówki”. Po prostu biorą dla siebie część utargu – 10% lub 5%, gdy należysz do Gildii Kupców

Komendy dla wynajętego sprzedawcy:

złoto- kupiec oddaje ci złoto które zarobił
sprzedawco daj co zarobiłem - j/w
co sprzedałeś - j/w
sprzedawco jak handel?- otwiera menu edycji sprzedawcy
sprzedawco jak towar? - j/w
sprzedawco zwalniam cie - zwalnia sprzedawcę
co sprzedajesz? - otwiera plecak wynajętego kupca
czym handlujesz? - j/w
pokaz towar - j/w

Dodano: 2006-02-03
(Ostatnia Zmiana: 2023-02-09)