Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Wynajmem warsztatów, namiotów i stołów
W niektórych miastach (obecnie Nowe Minoc) można wynająć warsztaty, namioty oraz miejsca na targu (stoły), których przeznaczenie jest czysto handlowe.

Wynajem warsztatów i namiotów

1. Warsztaty, namioty i stoły nie mogą być traktowane jako prywatne składziki lub mieszkania. Powinny być przeznaczone na działalność związaną z handlem lub usługami.

2. Najemca warsztatu ma 2 tygodnie od wynajmu aby otworzyć działalność (czyli ustawić kupców, udekorować warsztat oraz dostarczyć towary), jeśli tego nie zrobi, najem może mu zostać odebrany, bez zwrotu złota.

3. Po wynajęciu warsztatu/stołu należy pamiętać, aby w banku znajdowała się odpowiednia suma na każdy kolejny czynsz (pobierany za realny miesiąc), w przeciwnym razie najem zostanie anulowany, a wszystkie rzeczy najemcy zostaną odesłane do jego skrzynki bankowej.

Wynajem stołów

1. W przypadku wynajęcia stołu na targu należy pamiętać, że należyty wystrój stołu jest konieczny i powinien odpowiadać rodzajowi oferowanego towaru. Stoisko nieudekorowana lub udekorowane niedbale będzie odbierane.

2. W razie problemu z tabliczką przy wynajętym stole prosimy zgłaszać się do kogoś z ekipy.

3. Nie wolno ustawiać swoich sprzedawców za stołem (lub w jego pobliżu), którego nie wynajęliśmy ani za takim, który należy do innego gracza - chyba że uzgodniliśmy to z nim. Sprzedawcy ustawiani w niedozwolony sposób i w niedozwolonym miejscu będą usuwani wraz z towarem.

4. Należy posiadać odpowiednią ilość złota w skrzyni bankowej na każdy kolejny czynsz, który jest pobierany za realny czas - czyli np. miesiąc.

Darmowe hale targowe

Nie trzeba oczywiście płacić za stół czy warsztat, by postawić swojego sprzedawcę. Darmowe hale targowe, gdzie nie trzeba opłacać miejsca znajdują się obecnie w Maginci, Delucji oraz karczmie "Pod Murem" w kanałach Minoc.Wynajęte obiekty handlowe przeznaczone są dla aktywnych graczy. Dłuższa przerwa w grze może oznaczać utratę wynajmowanego miejsca.

Dodano: 2012-11-18
(Ostatnia Zmiana: 2013-07-27)