Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Wynajmem warsztatów, namiotów i stołów
W niektórych miastach (obecnie Nowe Minoc) można wynająć warsztaty, namioty oraz miejsca na targu (stoły), których przeznaczenie jest czysto handlowe.

Wynajem warsztatów i namiotów

1. Warsztaty, namioty i stoły nie mogą być traktowane jako prywatne składziki lub mieszkania. Powinny być przeznaczone na działalność związaną z handlem lub usługami.

2. Najemca warsztatu ma 2 tygodnie od wynajmu aby otworzyć działalność (czyli ustawić kupców, udekorować warsztat oraz dostarczyć towary), jeśli tego nie zrobi, najem może mu zostać odebrany, bez zwrotu złota.

3. Po wynajęciu warsztatu/stołu należy pamiętać, aby w banku znajdowała się odpowiednia suma na każdy kolejny czynsz (pobierany za realny miesiąc), w przeciwnym razie najem zostanie anulowany, a wszystkie rzeczy najemcy zostaną odesłane do jego skrzynki bankowej.
4. Warsztat musi być odświeżany przez właściciela raz na 5 miesięcy, w innym wypadku najem moze zostać cofnięty.

Wynajem stołów

1. W przypadku wynajęcia stołu na targu należy pamiętać, że należyty wystrój stołu jest konieczny i powinien odpowiadać rodzajowi oferowanego towaru. Stoisko nieudekorowana lub udekorowane niedbale będzie odbierane.

2. W razie problemu z tabliczką przy wynajętym stole prosimy zgłaszać się do kogoś z ekipy.

3. Nie wolno ustawiać swoich sprzedawców za stołem (lub w jego pobliżu), którego nie wynajęliśmy ani za takim, który należy do innego gracza - chyba że uzgodniliśmy to z nim. Sprzedawcy ustawiani w niedozwolony sposób i w niedozwolonym miejscu będą usuwani wraz z towarem.

4. Należy posiadać odpowiednią ilość złota w skrzyni bankowej na każdy kolejny czynsz, który jest pobierany za realny czas - czyli np. miesiąc.
4. Stół musi być odświeżany przez właściciela raz na 5 miesięcy, w innym wypadku najem moze zostać cofnięty.

Darmowe hale targowe

Nie trzeba oczywiście płacić za stół czy warsztat, by postawić swojego sprzedawcę. Darmowe hale targowe, gdzie nie trzeba opłacać miejsca znajdują się obecnie w Maginci, Delucji oraz karczmie "Pod Murem" w kanałach Minoc.

Jeżeli jednak od kupca nikt nie kupi nic w ciągu roku, to może on zostać przeniesiony do Hali Targowej w Maginci.

Wynajęte obiekty handlowe przeznaczone są dla aktywnych graczy. Dłuższa przerwa w grze może oznaczać utratę wynajmowanego miejsca.

Dodano: 2012-11-18
(Ostatnia Zmiana: 2023-02-19)