Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Punkty na koncie - NAGRODY
NAGRODY DOSTĘPNE ZA PUNKTY NA KONCIE:

(Konto mozna zasilić punktami xp i odwrotnie. Punkty na konto przyznawane są za zgłaszanie bugów i różne formy pomocy przy rozwoju serwera.)


I. Opis na przedmiocie.(Niemal każdy przedmiot, część zbroi, garderoby, broń, biżuteria itp.)

1. Opis musi być zgodny z konwencją świata. Musi dotyczyć istniejących przedmiotów i ich właściwości lub takich cech, które da się wydedukować patrząc na rzecz.

Np. Niepoprawne: "Nietępiący się, krwawy miecz Rymna"

Poprawnie: "Miecz wyglądający na niezwykle ostry. Jego klinga lśni krwistą poświatą."

2. Opis nie powinien być dłuższy niż jedna, możliwa linijka tekstu w ekranie gry (około 125 znaków).

3. Itemek pochodzi od gracza, a zmianie ulega JEDYNIE opis. Nie zmieniamy kolorów, nazw, właściwości itd.

4. Każdorazowo opis jak również możliwość zamieszczenia go na danym itemku ocenia GM.

KOSZT: -10 pkt. konta (punkty są odejmowane od salda konta - przy czym jest to wyraźnie zaznaczone, że zostały zabrane na wymianę, a nie za karę :))

 

II. Przydomek.

1.Musi nawiązywać do sposobu odgrywania postaci, jej nawyków, faktycznych zdarzeń w grze…

2.Raz ustalony nie podlega zmianie, ani transportowaniu na inną postać.

3.Przydomek nadawany jest na stałe, chyba że gracz zechce z niego zrezygnować (pkt. doświadczenia nie są w takim wypadku oddawane)

4.Wymaga krótkiego uzasadnienia. Każdorazowo oceniany przez GM.

5.Przykłady: Głuchy Varse, Ognistowłosa Erika Tynwan, Grean z Yew, Milcząca Letia Imre

6.Przydomki powinny składać z jednego wyrazu lub czytelnego, dobrze brzmiącego zlepka kilku – ocenia GM.

Niedopuszczalne są przydomki zbieżne z tytułami i funkcjami istniejącymi w grze lub mogącymi wprowadzić w błąd innych graczy  itp. (np. Elf Tyramon, Księżna Mythra itp.)

 

 KOSZT: -20 pkt. konta w tym przynajmniej 10 pkt. za XP (punkty są odejmowane od salda konta)

 

III. Umiejętność porozumiewania się w obcym języku rasowym (nie dotyczy języka magicznego)

Warunki jakie trzeba spełnić (wszystkie łącznie):

 

1.Zdobyć poręczenie kogoś z danej rasy, której języka chcemy się nauczyć. (Czyli inaczej mówiąc, poprosić jakiegoś rasowca o to aby nauczył nas swego języka - w grze)

2.Uzyskać zgodę opiekuna danej rasy. ( w grze)

3.Odegrać scenkę nauki (z przedstawicielem danej rasy) języka w grze (zawiadamiając o tym z wyprzedzeniem GM – opiekuna danej rasy)

4.Umiejętność władania danym językiem nie jest nadawana na stałe i może zostać „zapomniana” jeżeli tak uzna opiekun danej rasy – konieczne uzasadnienie i konsultacja z innymi GM. Wówczas pkt. odebrane za naukę języka wracają w całości bądź części na konto gracza (zależnie od powodu, dla którego umiejętność została odebrana).

 KOSZT: -30 pkt. konta – w tym przynajmniej 15 pkt. za XP (punkty są odejmowane od salda konta)

 

IV. Niestandardowa rasa.

Zgodnie z opisem w Wizji Postaci

KOSZT: -30 pkt. konta – w tym przynajmniej 15 pkt. za XP (punkty są odejmowane od salda konta)


V. Rozwiązania inne - niestandardowe.

Zgodnie z odgrywaniem postaci, jej wizją i regulaminem, bez szkody dla innych graczy. Każdorazowo do indywidualnej konsultacji z GM. Koszt punktów doświadczenia ustalany indywidualnie, w zalezności od rozwiązania.

 

Wszelkie wątpliwości w rozdawaniu nagród za punkty doświadczenia rozstrzyga GM. Raz poczynionego wyboru nie można, po jego dokonaniu, zmieniać.


Dodano: 2013-02-08
(Ostatnia Zmiana: 2021-08-07)