Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Udoskonalenia Zbroi

 Udoskonalenia mają zastosowanie tylko dla pancerzy, których możliwości medytacji są ograniczone. Te specjalne przedmioty, umożlwiające manipulację maksymalnymi odpornościami postaci oraz jej limitem Szansy na Obronę (Defense Chance Increase - DCI). Tworzone są przez rzemieślników, których umiejętności są na poziomie mistrzowskim (100), a do wykonania wymagane są specjalne rzadkie składniki, które można  pozyskać ze skrzyń ze skarbem, zatopionych skarbów (SOS), statków pirackich, Czempionów oraz zamkniętych pojemników w pobliżu sprzedawców NPC.

 Element zbroi możemy udoskonalić na dwa sposoby:

 • Wzmocnienie - Zwiększa maksymalną odporność o jeden, jednocześnie zmiejszając szansę na obronę (DCI) o jeden punkt.
 • Odbicie - Obniża maksymalne odporności o jeden, jednocześnie zwiększając szansę na obronę (DCI) o jeden punkty.

 Gatunki pancerzy, które można udoskonalić:

 • Kowalstwo: pierścieniowa, kolcza, płytowa, smocza;
 • Krawiectwo: ćwiekowana, utwardzana, utwardzana zdobiona, kościana, wąska;
 • Stolarstwo: inkrustowana, hełm kruczy, ptasi, skrzydlaty.
 • pozostałe hełmy i diademy traktowane jako elementy zbroi płytowej.

W zależności od tego, z czego jest wykonana zbroja będziemy potrzebowali jednego rzadkiego składnika oraz 20 sztuk specjalnego materiału, które możemy kupić od NPC (kowala, krawca, stolarza). Połączone ze sobą tworzą gotowe Udoskonalenie skierowane na wzmocnienie odporności albo odbicie obrażeń.

UmiejętnośćSpecjalny materiałRzadki składnikWzmocnienie / Odbicie
 Kowalstwo 20 x Giętki stop  giętki stop Odrdzewiacz  Odrdzewiacz Odrdzewiacz z Powłoką Odrdzewiacz z Powłoką 
Lakier  Lakier Lakier z Powłoką Lakier z Powłoką  
Krawiectwo 20 x Skórzany sznur  skórzany sznur Impregnat  Impregnat Impregnat z Nicią Impregnat z Nicią 
Wosk Wosk Wosk z Nicią Wosk z Nicią   
 Stolarswo 20 x Rozpuszczalnik   rozpuszczalnik Werniks  Werniks Werniks z Żywicą Werniks z Żywicą  
Politura  Politura Politura z Żywicą Politura z Żywicą   

Każdy rzadki składnik  jest przeznaczony dla konkrenego gatunku pancerza (losowy) i posiada różną moc (poziom).

Poziomy Udoskonalenia:

 • Niezniszczalność - Pozwala na zastosowanie czterech modyfikacji zbroi z szansą na pięć modyfikacji.
 • Wzmocnienie - Pozwala na zastosowanie trzech modyfikacji zbroi z szansą na cztery modyfikacje.
 • Utwardzenie - Pozwala na zastosowanie dwóch modyfikacji zbroi z szansą na trzy modyfikacje.
 • Ochrona - Pozwala na zastosowanie jednej modyfikacji zbroi z szansą na dwie modyfikacje.
 • Osłona - Pozwala na zastosowanie jednej modyfikacji zbroi.

Stosować Udoskonalenia może tylko osoba, która jest mistrzem w swoim fachu (odpowiednio dla określonych udoskonaleń: kowal, krawiec, stolarz). Możemy też obyć się bez fachowca i samemu nałożyć wzmocnienie lub odbicie jeśli tylko znajdujemy się w jednej z trzech lokacji:

 • Kowalstwo: Gildia Kowali i Górników w Minoc;
 • Krawiectwo: Zakład krawiecki "Runiczne Nici" w Occlo;
 • Stolarstwo: Zakład stolarski "Mistrzowie Cisu" w Yew.

W miejscach tych, pod okiem lokalnych rzemieślnMenu Udoskonaleńików bez trudu nałożymy ulepszenie, klikając na nie dwukrotnie. Po wskazaniu elementu zbroi otworzy nam się odpowiednie menu, za pomocą którego wybierzemy (w zalezności od siły Udoskonalenia) od 1 do 5 odporności. Przy czym ostatnia odporność jest zawsze dodatkowa i na sukces jej zastosowania mamy  15% lub 30% szansy. Wyjątkiem jest Udoskonalenie z najniższą mocą (Osłona), które daje tylko 1 modyfikację ze 100% szansą na nałożenie. Zapamiętać powinniśmy, że nałożone ulepszenie zawsze można zmienić, a nowe ulepszenie nie sumuje się ze starym. Przy tym wszystkim obowiązuje zasada: ile dodałeś, tyle odejmujesz, np. zwiększenie limitu 4 odporności, mniejsza DCi o 4 i odwrotnei: zmniejszenie limitu 4 odporności, zwiększa DCI postaci o 4.


Przykladowa udoskonalona zbroja

Uwagi końcowe:

 • Maksymalne Odporności - Udoskonalony komplet zbroi może mieć podwyższone odporności do 75 punktów. Natomiast obniżona wartość Szansy na Obronę (DCI) nie może być niższa niż 20 punktów.
Maksymalna Szansa na Obronę - Udoskonalony komplet zbroi zwiększa maksymalny limit DCI do 70 punktów, zmnieszając jednocześnie maksymalne odporności do minimum 65 punktów.;

Zastosowanie Udoskonalenia w żaden sposób nie wpływa na sam przedmiot, a jedynie zmienia maksymalne wartości odporności / DCI.


Dodano: 2013-04-26
(Ostatnia Zmiana: 2013-05-01)