Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Zwoje mocy i system czempionów
Maksymalny bazowy poziom każdej umiejętności wynosi 100%. Aby podnieść próg umiejętności ponad 100, należy skorzystać z tzw. Zwoju Mocy (Power Scroll). Dzięki temu możemy wyćwiczyć umiejętność do nowego progu.
Zwoje mocy występują z różnymi wartościami podnoszącymi próg umiejętności: 105, 110, 115 lub 120. Aby je zdobyć należy przyzwać i pokonać jednego z demonicznych czempionów. Wyjątkiem są tu zwoje do kowalstwa i krawiectwa, które zdobywa się korzystając z systemu zleceń rzemieślniczych oraz zwoje do rybołówstwa, które otrzymuje się jako nagrody za zadania w gildii rybaków.
Aby wezwać samego czempiona należy najpierw odszukać jego ołtarz i pokonać jego sługi, które napływają falami od najsłabszych do najsilniejszych. W tej walce bardzo ważny jest czas, bowiem wraz z liczbą zabitych sług pojawiają się wkoło ołtarza danego czempiona czerwone świeczki świadczące o postępie walk. Jeśli nie zabija się przeciwników wystarczająco szybko, świeczki zaczynają powoli znikać a wraz z nimi postęp walk. Gdy świeczki okrążą cały ołtarz i zabije się wystarczająco dużo sług, wówczas zostaje wezwany czempion. Przy jego śmierci losowane jest do dwóch zwojów pomiędzy osoby, które zadały wystarczająco dużo obrażeń w walce z potworem. Ilość zwojów może być podwojona przy wykorzystaniu cnoty Sprawiedliwość (Justice).
Oprócz zwojów, po pokonaniu czempiona, wszyscy uczestnicy zabawy, którzy zabili wystarczająco dużo potworów ze spawnu, otrzymują do plecaka "okruchy esencji otchłani".  Okruchy można sprzedać u bankiera za sporą ilość złota.

Obecnie na serwerze znajduje się siedem typów czempionów:
 • Demoniczna Pani, Lady Semidar (Abyss Champion Spawn);
 • Władca Arachnidów, Mephitis (Arachnid Champion Spawn);
 • Pradawny Wyrm, Rikktor (Cold Blood Champion Spawn);
 • Leśny Lord Oaks wraz ze swą wybranką Silvani (Forest Lord Champion Spawn);
 • Nekromantka Neira (Unholy Terror Champion Spawn);
 • Władca Szkodników, Błazen Barracoon (Vermin Horde Champion Spawn);
 • Pan Rozkładu, Serado Przebudzony (Sleeping Dragon Champion Spawn).

Wszystkie podstawowe czempiony mają ołtarze w regionach PvM, co oznacza, że mechanicznie zablokwane jest tam grabienie ciał innych oraz zadawanie obrażeń w PvP.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że wszystkie czempiony mają zwiększoną prędkość poruszania i mimo, iż animacja może tego nie  sugerować, to ich zasięg walki jest zwiększony do paru kratek. Jest to celowe działanie, aby walka z nimi była większym wyzwaniem.

Istnieje także, jeszcze jeden specjalny typ czempiona, zwany Wielkim Przedwiecznym. By go przyzwać należy pokonać wszystkich siedmiu czempionów i złożyć ich czaszki na ołtarzu przedwiecznego. Portal do ołtarza przedwiecznego pojawia się zawsze po zabiciu czempiona w pobliżu jego ołtarza, choć krążą pogłoski, że gdzieś w świecie znajduje się także zapomniane przejście.

Jeśli podczas walk zabiliśmy wystarczająco dużo potworów w falach otrzymamy stosowny do danego czempiona tytuł w paperdollu. By włączyć/wyłączyć wyświetlanie tytułu z czempionów należy kliknąć na postać i z menu kontekstowego wybrać "Toggle Monster Title".

Tytuł z bitwy z Wielkim Przedwiecznym uzależniony jest od tego, ilu czempionów pokonaliśmy bezpośrednio przed jego przyzwaniem.

Uwaga: Podczas walki z czampionami, co jakiś czas pole walki jest automatycznie czyszczone z ciał moobów. Miejcie to na uwadze, kiedy zginie wam wasz pet (szczególnie chodzi o pety z plecakami), bo jego ciało również w tym czasie zniknie wraz z zawartością plecaka. Nie dotyczy to oczywiście ciał postaci.

W zależności od progu, jaki odblokowuje zwój, ma on różną nazwę:
 • Pomniejszy zwój mocy - 105;
 • Zwój mocy - 110;
 • Mityczny zwój mocy - 115;
 • Legendarny zwój mocy - 120.
Umiejętności, które możemy podnieść do poziomu 120 to:
Szermierka, Walka Mieczami, Walka Obuchami, Łucznictwo, Walka Pięściami, Taktyka, Anatomia, Leczenie, Parowanie, Sztuka Cieni, Bitewny Zew, Odporność na Magię, Magia, Analiza Inteligencji, Medytacja, Nekromancja, Mowa Umarłych, Rycerstwo, Skradanie, Weterynaria, Oswajanie Zwierząt, Wiedza o Zwierzętach, Krawiectwo, Kowalstwo, Rybołówstwo, Muzyka, Osłabienie, Prowokacja, Uspokajanie, Złodziejstwo, Magia Natury, Identyfikacja, Mistycyzm, Rzucanie.

Dodatkowo gracz posiadający umiejętność inskrypcji może wytwarzać Glejty Połączenia, które służą do łączenia kilku zwojów mocy w jeden, o poziom wyższy. Liczba zwójów potrzebnych do połączenia jest następująca:
 • Zwój mocy (110): 8 pomniejszych zwojów (105);
 • Mityczny zwój mocy (115): 12 zwojów mocy (110);
 • Legendarny zówj mocy (120): 10 mitycznych zwojów mocy (115).


Dodano: 2013-09-20
(Ostatnia Zmiana: 2023-02-08)