Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Gildia
Gildia jest elitarną organizacją zrzeszającą grupę złodziei żyjących według jej praw i niezwykle oddanych sprawie. Trudno określić kiedy powstała. Można jedynie szacować, że jej początki miały miejsce w przeciągu ostatnich trzech stuleci, bowiem właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszano o Lisie i Szarym Człowieku. Ten pierwszy, tak określany w gwarze złodziejskiej miał być człowiekiem i po śmierci stać się patronem organizacji, którą stworzył. Drugi zaś był powiernikiem spuścizny Lisa i przywódcą gildii po dziś dzień. Tak wiele opowieści utkano o „szlachetnych” złodziejach i ich wyczynach jak i listów gończych za tajemniczym Szarym Człowiekiem i jego ludźmi. Powodem tych rozbieżności w postrzeganiu Gildii jest ich prawo, które ponoć otoczone jest wręcz mistyczną czcią.

Prawdopodobne zasady Gildii spisane przez skrybę z Akademii Moonglow według zeznań świadków.

1. Honor swój szanuj i prawa Gildii przestrzegaj nad życie swoje.
2. Chroń resztę z nas tak słowem jak czynem.
3. Nie zabijaj a sprytem zwyciężaj.
4. Wystrzegaj się przemocy, gdyż to narzędzie głupich.
5. Okradaj bogatych a potrzebującym dawaj.
6. Patronem twym Lis jest i jemu dziesiątą część złota winnyś oddawać.

Zapewne istnieją także inne prawa, którymi kierują się ci ubóstwiani przez lud i znienawidzeni przez rządzących złodzieje.

Niewiele wiadomo o relacjach Gildii wobec pozostałych organizacji. Tego można się jedynie domyślać.

Dodano: 2014-02-16