Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Liga Kupiecka z Ocllo
Liga Kupiecka z Ocllo powstała w skutek organizacji mieszkańców całej wyspy i złożenia władzy w ręce najzamożniejszych kupców z miasta. Jako organizacja handlowa i jednocześnie władza Ocllo, odpowiedzialna jest za interesy ogółu społeczności.
Całą ligą zarządza trzyosobowa rada składająca się z najbogatszych kupców na wyspie. Stanowisko w radzie przechodzi na kolejną osobę wraz ze wzrostem jej majątku, bowiem panuje przekonanie, iż bogactwo jest wyznacznikiem umiejętnego zarządzania i zmysłu żyłki handlowej.

Liga nie posiada własnego wojska a wszelakie spory woli rozwiązywać na drodze, często podstępnej i nieczystej, dyplomacji. W najgorszym wypadku po prostu opłaca swoją nietykalność lub posuwa się do wynajmu najemników. Wiele powiązań długoterminowymi kontraktami handlowymi z większością potencjalnych najeźdźców skutecznie chroni tą bogatą wyspę.

Wyjątkiem od powyższej reguły są tu wrogie stosunki z Wschodnią Kompanią Handlową oraz Bractwem Pirackim. Gdy tylko dostrzeżono zagrożenie, Liga wynajęła statki pełne najemników i przystąpiła do otwartego konfliktu na szlakach morskich. Dobrze opłaceni i pozbawieni skrupułów najemnicy nie tylko chronili statki kupieckie Ligi przed piratami ale także sami napadali na kupców ze wschodu. Kompania Handlowa nie pozostała dłużna i tak w nietrwałym przymierzu z Bractwem Pirackim przystąpiła do „wojny kupców”.

Gospodarka wyspy oparta jest na eksporcie wyrobów rolnych, ryb, drewna oraz wełny. Będąc samowystarczalna, Liga, większość swych dochodów przeznacza na najemników oraz może sobie pozwolić na oferowanie towarów po wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Ocllo:
Bogate miasto w pełni rządzone przez rade Ligi Kupieckiej. Jego zadufani w swej autonomii mieszkańcy nie należą do najprzyjemniejszych ludzi. Ksenofobiczna i zapalczywie chytra społeczność wyspy rządzi się własnymi prawami. Rasizm jest powszechny a dowcipy o brudnych krasnoludach i kłapouchych elfach na porządku dziennym. Tu pojęcie dobra i zła miesza się z bogactwem i biedą a moralność jednostki można zmierzyć w złotych monetach.


Ciekawe miejsca w Ocllo:
Gospoda „Tamaryszek” – Największa gospoda w mieście. Mimo utrzymanego porządku i niewygórowanych jak na Ocllo cen, mało kto spędza noc w owym przybytku, bowiem jak głosi przypowieść w gospodzie straszy.

„Runiczne Nici” – Jeden z najznakomitszych zakładów krawieckich w świecie. Prócz wysokiej jakości płócien mistrz Mateo oferuje ręcznie tkane dywany, po odpowiedniej cenie rzecz jasna.

Port i Karczma – Główny port w Ocllo wraz z przyboczną karczmą, w której jak mówią miejscowi, można spotkać dziwnego jegomościa bredzącego coś o wylęgarniach i nasionach…

Znane osobistości:
Ormen Hoff - I Radny Ligi, od spraw eksportu.
Eliah Mann - II Radny Ligi, od spraw importu.
Urf Grell- III Radny Ligi, od gospodarki wewnętrznej.
Mistrz Mateo – Właściciel „Runicznych Nici”
Bormil Kell - Znany, bogaty kupiec, pretendent do rady.
Merissa Grell - żona Urfa Grell.
Alyssa Tandarel - młodziutka aktorka i śpiewaczka, udzielająca lekcji w szkole bardów na Ocllo.


Znane relacje wobec innych organizacji:
Korona: Neutralne
Akademia Moonglow: Przyjazne
Bractwo Pirackie: Otwarta Wojna
Wschodnia Kompania Handlowa: Wrogie
Wolne Marchie: Neutralne
Niezależne Miasto Vesper: Neutralne
Wolne Miasto Magincia: Neuralne

Dodano: 2014-02-16