Rozdział III. Klejnot w Koronie.

System Pancerzy
Na naszym serwerze wprowadzony jest system pancerzy i odporności zgodny(zbliżony na tyle ile to możliwe) z oryginalnymi rozwiązaniami twórców UO.
Jakość ochrony jaką gwarantuje pancerz jest uzależniona od odporności na poszczególne typy obrażeń. Czyli odp. fizyczna, na ogień, na zimno, na trucizny i na energię. Odporności są zliczane łącznie z wszystkich części opancerzenie jakie ma na sobie nasza postać
Odporności postaci skalowane są od 0 do maksimum 70 ( 65/75 przy zastosowaniu odpowiednich udoskonaleń pancerza) i stanowią przybliżoną, procentową wartość redukcji obrażeń. Zatem nawet w częściach pancerza mających sumę na daną odporność znacznie większą niż próg maksymalny, nigdy nie przekroczymy danego progu.

Pancerze dzielimy także ze względu na rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane oraz fabularnie ujętą „wagę”:

Pancerze lekkie(skórzane/lekkie skórzane) są medytowalne, czyli nie blokują medytacji postaci ( tak biernej jak i czynnej), dzięki czemu nie spowalniają odnawiania many. Zapewniają także małą ochronę przed utrata „staminy” w walce. Niszczą się szybciej niż cięższe pancerze.

Pancerze ciężkie skórzane(ćwiekowane/kościane/utwardzane) nie są medytowalne, zapewniają nieco lepszą ochronę przed utrata „staminy” w walce oraz mają wbudowaną właściwość zmniejszenia kosztu many (LMC) po 3% na część (aż do maksimum 15 przy 5 częściach).

Pancerze ciężkie(metalowe) nie są medytowalne, zapewniają najlepszą ochronę przed utrata „staminy” w walce oraz mają wbudowaną właściwość zmniejszenia kosztu many (LMC) po 1% na część (aż do maksimum 5 przy 5 częściach).

Zbroja z łusek oraz płytowa posiadają dodatkowe absorbcje obrażeń niezależne od odporności. Łuskowa do max 7% (po 1% za część, + 1% przy minimum 3 częściach i dodatkowe +1% przy 5 częściach) a płytowa do max 5% (po 1% za część). Dodatkowa absorbcja działa tylko gdy otrzymane obrażenia już po przeliczeniu odporności przekroczą 20, więc jest skierowana głównie do walki z silnymi potworami oraz pvp.


Porady związane z pancerzami:

Jak nie trudno się domyślić magowie najlepsze korzyści uzyskują w zbrojach lekkich zaś wojownicy i łucznicy z cięższych.
Rozpatrując pancerze tylko w kategoriach odporności, skóry mogą chronić tak samo dobrze jak zbroja metalowa - wszystko zależne jest od siły nasycenia magicznych właściwości pancerza, w tym wypadku odporności na dany typ obrażeń.
Ze względu na ogrom możliwości właściwości magicznych każdemu polecamy zebranie kilku  „zestawów” pancerzy na różne okazje.
Przykłady klasycznych „zestawów” to: 
Zestaw części pancerza z właściwością samo-naprawy(SR) przydatny na długich i wyczerpujących wyprawach na potwory.
Zestaw ze zmniejszonym kosztem many (LMC) i/lub zwiększeniem many, pozwalający na zadawanie większej ilości ataków specjalnych lub rzucenie większej ilości czarów w krótkim okresie walki.
Zestaw ze zwiększoną ilością punktów życia i/lub ich regeneracją, przydatny dla postaci nastawionych na „przetrwanie”.
Zestaw na zwiększoną ilość punktów „staminy” i/lub regeneracją, przydatny dla postaci z wolniejszymi broniami w celu przyspieszenia ataku.
Zestaw z właściwością skupienia(Casting Focus) dający szansę na poprawne rzucenie zaklęcia nawet przy otrzymywaniu obrażeń ( %  szans na nieprzerwanie zaklęcia).

Oczywiście poza zaprezentowanymi powyżej klasycznymi rozwiązaniami, istnieje wiele innych możliwości i sposobów na mieszanie ze sobą magicznych właściwości w pancerzach tak by odpowiadały osobistym potrzebom każdego gracza. Zapraszamy zatem do ich zdobywania i próbowania na własnej skórze co naszej postaci pasuje najlepiej. Przygoda czeka !

 

 

 

 

 


Dodano: 2014-07-07
(Ostatnia Zmiana: 2016-02-22)