Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Antymakro
Antymakro to system blokowania gainow czyli przyrostów umiejętności na danym obszarze (4x4 kratki). Został pomyślany w celu utrudnienia biernego ćwiczenia umiejętności wymuszając tym samym poruszanie się przy ćwiczeniu umiejętności objętych tym systemem. Jeśli zostaniemy złapani przez antymakro blokuje nam ono przyrost danej umiejętności na 10 minut w danym obszarze 4x4 kratki. Antymakro działa też tylko jeśli umiejętność jest większa niż 65%.

Antymakro działa na następujące umiejętności:
 • Anatomia
 • Wiedza o Zwierzętach
 • Parowanie
 • Analiza Inteligencji
 • Leczenie
 • Magia
 • Odporność na Magię
 • Taktyka
 • Łucznictwo
 • Rozmowa z Duchami
 • Tropienie
 • Walka Mieczami
 • Broń Obuchowa
 • Szermierka
 • Walka Pięściami
 • Nekromancja
 • Rycerstwo
 • Bitewny Zew
 • Sztuka Cieni
 • Magia Natury
 • Mistycyzm
 • Broń Miotana

elfu
Dodano: 2015-07-06
(Ostatnia Zmiana: 2023-05-10)