Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Gildie
W krainach gracze mogą łączyć się w stowarzyszenia i zakładać gildie.

By to uczynić należy posiadac 125 tysięcy złotych monet i użyć menu gildii (przycisk guild) z okna postaci. System gildii obsługuje mechaniczne wypowiadanie wojen, sojusze i odpowiednie rangi dla członków, zmieniające ich dostęp do pewnych funkcji zarządzania gildią.

Wojny, sojusze i ich zasady możemy obsługiwać z poziomu mistrza gildii w dziale dyplomacja.

Istnieją trzy typy gildii - neutralne, ładu i chaosu. Domyślnie każda nowa gildia ma status neutralny. By to zmienić należy przesłać na wizjaUOClone@gmail.com porządznie napisaną historię powstania gildii oraz jej statut, utrzymując wszystko w fabule UOClone i napisać, że chcemy zmienić status gildii. Gildia taka musi mieć przynajmniej trzech aktywnie grających członków.

Ponadto każda gildia może ubiegać się o zamieszczenie o niej informacji na www - pod warunkiem, że prześle poprawną historię powstania oraz statut - utrzymując wszystko w fabule UOClone oraz ma przynajmniej trzech aktywnie grających członków. Za aktywnie grającą osobę uznaje się taką, która gra przynajmniej raz w tygodniu.

Historia gildii nie ma być byle spisem tylko ma przedstawiać sobą jakąś wartość literacką by nie było wstyd trzymać tego na stronie głównej. Nie wymagamy też od każdego by pisał powieści - liczy się treść a nie jej objętość. Można też zgłosić gildię na status ładu/chaosu bez zamieszczania całej historii na www, ale jak chcemy by nasza gildia była na stronie głównej, to musi być naprawdę solidnie przygotowana.
Na stronie głównej będą listowane jedynie aktywne, zgłoszone gildie, którch historie są porządnie napisane.

Nie trzeba zgłaszać gildii na www by mieć ją w grze - można mieć po prostu mechanicznie gildię do wspólnych celów PvP i PvM. Zgłaszanie jest jedynie dla chętnych.

Wojny gildii

  • Zasady flag PvP i redukcja obrażeń nie obowiązują w ramach wojen gildyjnych - akceptujecie wojnę to wasza sprawa jak się lejecie.
  • Flagi PvP nie są automatycznie włączane w wojnach gildyjnych.
  • Nie da się zgłaszać na mordercę osób z przeciwnej gildii.
  • By walki nie roznosiły się na tereny miast, wolny gildyjne mają normalny tryb naliczania kryminalisty.


Zgłoszone Gildie Ładu
Order Gildie te mają za zadanie chronić ład i porządek oraz zwalczać wszelkie przejawy zła. Jej członkowi mają ścisłe zasady, którymi kierują się by unicestwić wszystko, co może zagrozić równowadze świata.

Zgłoszone Gildie Neutralne
neutral Ich zadaniem jest stworzenie skupiska osób zajmujących się rzemiosłem lub mające własne "neutralne" cele. Mogą to być również gildie, które nie ustaliły jeszcze konkretnej drogi, którą zamierzają kroczyć, chcą tylko się jednoczyć. Wierzą w to, że w jedności siła i robią wszystko by dotrzeć do ustalonego wcześniej celu.

Zgłoszone Gildie Chaosu
Chaos Ten typ gildii jest przeciwieństwem ładu. Większość członków to urodzeni zabójcy, buntownicy i wygnańcy, którzy starają się przeciwstawić władzom. Za ich główny cel uważa się zapanowanie nad światem i zburzenie jego porządku.


elfu
Dodano: 2015-11-10
(Ostatnia Zmiana: 2021-01-16)