Rozdział III. Klejnot w Koronie.

MobileUO: Instalacja i konfiguracja

Informacje wstępne

Aby zagrać w Ultimę Online w wersji mobilnej na naszym shardzie należy wykonywać kroki opisane w oficjalnej dokumentacji przygotowanej przez twórcę aplikacji MobileUO.

Dla Waszej wygody przygotowaliśmy poniżej skróconą wersję instrukcji w języku polskim :). Za każdym razem, gdy w instrukcji mowa jest o telefonie, chodzi oczywiście o dowolne urządzenie mobilne.

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Na swoim telefonie wykonaj poniższe kroki:

 1. Zainstaluj aplikację MobileUO z Google Play Store (dla urządzeń z Androidem) lub App Store (dla urządzeń z iOS).
 2. Otwórz aplikację MobileUO na swoim telefonie i wybierz "New Custom Configuration". Pojawi się następujący ekran: MobileUO: Nowa konfiguracja
 3. Skonfiguruj połączenie z naszym shardem następująco:
  1. W polu "Name" podaj nazwę tworzonej konfiguracji, np.: UOClone;
  2. W polu "UO Server Address" wpisz adres naszego shardu, czyli: uoclone.pl (port pozostaw bez zmian, tj. 2593);
  3. Pole "File Download Server Address" należy pozostawić puste (patrz Sposób I) lub wpisać IP swojego komputera znajdującego się w sieci lokalnej, na którym mamy zainstalowaną Ultimę i postawiony serwer webowy (patrz Sposób II);
  4. W polu "Client Version" podaj wersję klienta, która podana jest na naszej stronie internetowej, np.: 7.0.87.11. UOClone: Wersja klienta
 4. Po wykonaniu powyższych kroków ekran konfiguracji powinien wyglądać następująco: MobileUO: Konfiguracja UOClone

Dostarczenie plików Ultimy do aplikacji MobileUO

Wymagane jest wykonanie tylko jednego z dwóch sposobów.

Uwaga: Pliki Ultimy muszą oczywiście być spatchowane, tj. dostarczamy pliki, na których gramy na komputerze.

Sposób I: Ręczne przegranie plików na telefon

Ten sposób dotyczy głównie telefonów z systemem Android. W przypadku systemu iOS, jeśli mamy możliwość dostania się do danych aplikacji MobileUO, kroki będą oczywiście podobne (problemem jest dostęp do konkretnej ścieżki).

Zgodnie z informacjami powyżej, pole "File Download Server Address" pozostawiamy puste, a następnie klikamy przycisk "Mark files as downloaded" w lewym dolnym rogu ekranu (przycisk zmieni kolor na czerwony). Zapisujemy konfigurację klikając zielony przycisk z napisem "Save". Po tej operacji przeniesie nas do głównego ekranu aplikacji MobileUO, gdzie pojawi się nowy przycisk z napisem UOClone (ewentualnie inną nazwą, którą podaliśmy w polu "Name" podczas konfiguracji). Przy pierwszym kliknięciu tego przycisku pojawi się komunikat o błędzie, na którym widać będzie dokładną ścieżkę dostępu, gdzie należy wgrać pliki UO:

 /storage/emulated/0/Android/data/com.mobileuo.mobileuo/files/UOClone 

Ostatni katalog w powyższej ścieżce (UOClone) odpowiada polu "Name", które podaliśmy przy konfiguracji (patrz wyżej).

Do tego folderu przegrywamy wszystkie pliki znajdujące się w folderze z zainstalowaną Ultimą Online na naszym komputerze (domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Ultima Online Classic). Wykorzystać do tego celu można kartę SD, podłączenie pendrive'a za pomocą OTG, lub po prostu bezpośrednie podłączenie telefonu do komputera.

Sposób II: Uruchomienie web serwera w katalogu z zainstalowaną Ultimą

Jest to sposób uniwersalny i powinien działać z każdym urządzeniem. Niestety wymaga uruchomienia serwera webowego, aby za jego pomocą wystawić pliki do ściągnięcia przez aplikację MobileUO.

W tym sposobie można wykorzystać dowolny web serwer. W instrukcji pokażemy, jak zrobić to za pomocą Pythona.

Sprawdzenie, czy mamy zainstalowanego Pythona

 1. Kliknij "Start" a następnie wpisz cmd oraz kliknij “Enter”.
 2. W okienku, które się otworzy wpisz komendę: python -V oraz kliknij "Enter".
 3. Jeśli wyświetli się informacja o wersji, taka jak na poniższym screenie, to znaczy, że Python jest zainstalowany i możesz przejść do uruchomienia web serwera. Python: Sprawdzenie wersji Jeśli jednak pojawi się informacja "python is not recognizes as an internal or external command, operable program or batch file", przejdź do kroku instalacja Pythona. Python: Nie rozpoznano komendy

Instalacja Pythona

Najprostszą i najszybszą metodą jest instalacja Pythona za pomocą Microsoft Store:

 1. Kliknij menu "Start", następnie wpisz "Store" i wybierz "Microsoft Store". Microsoft Store
 2. W Microsoft Store w polu "Wyszukaj" wpisz "Python", a następnie z listy wybierz jedną z wersji 9.x np. "Python 3.9" i kliknij "Zainstaluj", Microsoft Store: Python 3.9
 3. Po zakończonej instalacji ponownie otwórz wiersz poleceń (Start => wpisz cmd => Enter) i sprawdź, czy Python został poprawnie zainstalowany za pomocą komendy: python -V.
  WAŻNE! Nie używaj do tego celu wcześniej uruchomionego okienka cmd tylko otwórz nowe!
 4. Gdy wszystko przebiegło pomyślnie powinieneś zobaczyć numer wersji zainstalowanego Pythona (tak jak wyżej). Python: Sprawdzenie wersji

Włączenie serwera HTTP

 1. Otwórz Eksplorator plików i przejdź do folderu, w którym masz zainstalowaną Ultimę (tej której używasz do gry na naszym shardzie), a następnie kliknij w pasek adresu i skopiuj ścieżkę dostępu (Ctrl+C). Ścieżka do Ultimy
 2. Otwórz ponownie wiersz poleceń (Start => wpisz cmd => Enter), a następnie przejdź do folderu z zainstalowaną Ultimą za pomocą polecenia:
   cd "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Ultima Online Classic" 
  Skopiowaną ścieżkę dostępu możesz wkleić na konsoli za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszy. Konsola: Przejście do folderu z UO
 3. Znajdując się w folderze z Ultimą wystarczy wydać polecenie:
   python -m http.server 8080 
  Uruchomi to web serwer, z którego skorzystasz, aby przegrać pliki na swój telefon. Powinieneś zobaczyć taki komunikat: Python: Uruchomiony web serwer WAŻNE! Dopóki nie zakończysz konfiguracji MobileUO nie zamykaj tego okna z uruchomionym web serwerem!

Dokończenie konfiguracji w MobileUO

 1. Gdy masz już uruchomiony serwer webowy, wystarczy podać jego adres IP w polu "File Download Server Address" ekranu konfiguracji MobileUO, a następnie kliknąć zielony przycisk z napisem "Save".
 2. Aby sprawdzić lokalny adres IP komputera, na którym uruchomiłeś web serwer, wystarczy posłużyć się komendą ipconfig.
 3. Ściąganie plików rozpocznie się dopiero, gdy spróbujemy połączyć się z shardem klikając biały przycisk "UOClone" na ekranie głównym aplikacji (patrz niżej).
 4. Po ściągnięciu plików na telefon możesz wyłączyć web serwer zamykając odpowiednie okno konsoli.

Po prawidłowym wykonaniu konfiguracji możemy połączyć się naszym shardem poprzez kliknięcie białego przycisk "UOClone" (lub nazwa jaką podałeś w polu "Name") w menu głównym aplikacji MobileUO.

MobileUO: Gameplay

Uwaga: Prawdopodobnie nie są potrzebne wszystkie pliki Ultimy, jednak dla uproszczenia instrukcji polecamy skopiować całą zawartość katalogu z Ultimą.


Zaan, Krzy
Dodano: 2021-11-06
(Ostatnia Zmiana: 2021-11-08)