Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Chronologia Wydarzeń
Wydarzenia
Czasy wczesne

Rok -504 - pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego w Sosarii
Rok -403 - założenie Britain, dojście do władzy Althaira Mądrego
Rok -394 - założenie Minoc
Rok -390 - spisanie Praw Brittańskich
Rok -386 - założenie Trinsic
Rok -359 - dojście do władzy Reanora Siwowłosego
Rok -328 - założenie Yew, Nulej"m, Magnicii i Ocllo
Rok -326 - przejęcie władzy przez Setha Ardiego
Rok -321 - wprowadzenie dziesięciozbioru
Rok -303 - początek Wielkiej Wojny Sosaryjskiej
Rok -256 - koniec wojny
Rok -255 - powołanie Wielkiej Rady
Rok -246 - reformy przeprowadzone przez Wielką Radę, odrodzenie Britain
Rok -169 - zamorskie wyprawy Nyrena I, opisanie Sosarii na mapach
Rok -154 - trwały pokój między Britain i Minoc
Rok -143 - wojna Trinsic z Britain
Rok -124 - Pakt Wspólnoty
Rok -100 - powołanie Niezależnego Związku Kupieckiego
Rok -89 - bunt górników z Minoc
Rok -45 - przyłączenie się do buntu Yew
Rok -32 - bunt zakończony klęską, uciemiężenie buntowniczej ludności

Czasy średnie

Rok 0 - koronacja na Wszechcesarza Ryubertha I
Rok 10 - otwarcie Uniwersytetu Sosaryjskiego, rozwój nauki
Rok 25 - otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej
Rok 48 - wprowadzenie Kodeksu Sosaryjskiego
Rok 123 - I Spis Generalny
Rok 125 - koronacja na Wszechcesarza Arovella Młodego
Rok 135 - poemat "Chwały Wielkie", początek rozwoju literatury
Rok 138 - zawiązanie Konfederacji Górniczej i Związku Kowali
Rok 142 - koronacja na Wszechcesarza Stheyna Wiernego
Rok 150 - autonomia Minoc
Rok 153 - autonomia Trinsic
Rok 158 - rozpad Wszechcesarstwa
Rok 160 - spalenie Biblioteki i Uniwersytetu
Rok 163 - Edykt Brittański
Rok 164 - upadek większości miast Sosarii
Rok 185 - Konfederacja Górnicza wydaje Edykt Konfederacki
Rok 186 - zawiązanie Rady Pięciu, próba odbudowy Króleswa Sosaryjskiego
Rok 191 - wybór I Lorda Sosarii
Rok 196 - I Lordem - Lord British
Rok 200 - bunt Lorda Blackthorna, Konfederacja Lordowska
Rok 214 - Lord British opuszcza Britain
Rok 215 - Lord Blacthorn przejmuje władzę
Rok 232 - pierwsze próby powołania Republiki Sosarii
Rok 339 - rebelianci dokonują nieudanego zamachu na Lorda Blackthorna
Rok 450- Lord Blackthorn zostaje otruty.
Rok 539 - próba powołania Republiki Sosarii, nieudana
Rok 540 - bunt kowali
Rok 545 - wewnętrzne walki między nowymi stronnictwami politycznymi
Rok 600 -wybór Księcia Angloow
Rok 610 -powołanie Rady w Brytanii
Rok 659 - powołanie Rad w pozostałych miastach
Rok 782 - upadek Republiki Sosarii, rozpad Rad, długoletnia anarchia

Czasy najbliższe

Rok 900 - pojawienie się księżniczki Brigian, tajemniczej potomkini Lorda Britisha
Rok 912 - Lord Markham próbuje przejąć władzę
Rok 903 - porwanie księżniczki Brigian
Rok 905 - ponowna organizacja Rady Stolicy
Rok 906 - wyzwolenie księżniczki Brigian spod władzy Rymna

Czas Wielkiej Wojny Bogów

Rok 914 - początek ciemnego okresu w Sosarii
Rok 916 - atak nekromantów na Stolicę
Rok 917 - próby przywrócenia ładu
Rok 919 - księżniczka Brigian próbuje zorganizować Legion Rycerski
Rok 920 - pierwsze pogłoski o starciach bogów, pojawienie się fałszywego Setha
Rok 923 - mobilizacja banitów w Cove, zupełne zajęcie miasta
Rok 925 - księżniczka Brigian organizuje obronę Brytanii w obliczu zbliżającej się wojny
Rok 926 - Orfen rozpoczyna mobilizację w Brytanii
Rok 930 - wielka bitwa pomiędzy siłami zła i dobra na polach w okolicy Minoc

Czasy Podziemnego Miasta

Rok 932 - Siły chaosu opanowują Sosarię - przedstawiciele wszystkich ras znajdują schronienie w Podziemnym Mieście

Rok 953 - Powołanie Rady Miasta Podziemnego, w której skład wchodzą Orfen, Fahrin i Ender von Fuzz
Rok 959 - Wielka Bitwa z siłami chaosu pod dowództwem Rady - mieszkańcy Podziemnego Miasta wychodzą na powierzchnię

 

Czasy Nowej Cywilizacji

Lata 960-983 - Wielka Tułaczka - zaczątki nowego ładu na zgliszczach starego świata. Organizacja pierwszych karawan na rzecz odbudowy stolicy.
Rok 985 - Wstrząsające wieści o ludziach zamienionych w kamienie.
Rok 987 - Walka z Przerazą.
Rok 995 - Sosarię nawiedzają straszliwe wichry i burze.
Rok 997 - Zwycięska bitwa z dżinem powietrza.
Rok 1013 - Ludzie zasiedlają Magincię.
Lata 1014-1019 - Rozwój handlu i rzemiosła.
Rok 1021 - W Maginci pojawia się tajemnicza chmura
Rok 1022 - Wyprawa do Tuneli Początku - odesłanie Mglaka do jego sfery.
Lata 1024-1037 - Najazdy Nekromantów na Magincię.
Rok 1040 - Nieudana próba powołania Rady Maginci - Rzeź w Świątyni Dźwięku.
Rok 1041 - Pierwsze wizje zapowiadające atak Utopca.
Rok 1043 - Zwycięska walka z armią Utopca na pustyniach Zaginionych Krain.
Rok 1044 - Odbudowa Nowego Minoc.
Rok 1045 - Uwolnienie Syrijusa z jego więzienia w krypcie i podbój Maginci przez jego armię. 21 dnia Miesiąca Wschodzącej Gwiazdy - bitwa na polach Moonglow. 26 dnia Miesiąca Wschodzącej Gwiazdy - zgładzenia Syrijusa i oswobodzenie Maginci.
Rok 1046 - Zagłada Krainy Wiecznego Śniegu. Odkrycie Labiryntu pośród ruin Trinsic.
Rok 1047 - Odbudowa Moonglow.
Rok 1048 - Rozkwit rzemiosła w Nowym Minoc. Rozbudowa miasta. Ze zgliszczy odradzają się Jhelom i Skara Brae.

 

Czas Przepowiedni

20 dzień Miesiąca Śnieżnej Zamieci roku 1048 - W Nowym Minoc pojawia się posłaniec Losu - Biały Królik. Odnalezienie księgi przepowiedni mówiącej o Tajemnicy Edari.
Rok 1049 - Przepowiednia Lai"lej (mówiąca o narodzinach dziecka ze znamieniem Edari)
Rok 1051 - Papuę i Minoc zasnuwa Sina Mgła. Unicestwienie potężnego zaklęcia przez grupę śmiałków.
Lata 1052-1054 - Sosarię nawiedzają znaki z przepowiedni Lai"lej zapowiadające nadejście Strazników.
Rok 1054 - "Rok Kryształów" - walki i współzawodnictwo pomiędzy wszelkimi rasami w drodze do zdobycia kryształów mających za zadanie otworzyć bramę do miejsca gdzie więzione jest Dziecko z Przepowiedni.
Rok 1057 - Onol Doren - Górski Diament, miasto Krasnoludów otwiera swoje podwoje.
Rok 1058 - Morderstwa w Nowym Minoc, do miasta przybywa mniszka Elessi. Bandy zbójeckie pustoszą drogi do Enklawy Rzemieslników.
Rok 1059 - Do Minoc przybywa Elessi. Tajemnicza masakra w klasztorze Lai"lej.
Rok 1060 - Pogłoski o tym, jakoby wampiry odnalazły Dziecko Przepowiedni.
Rok 1062 - Wieści z różnych miejsc Sosarii donoszące o Nieznanym Rycerzu obdarzonym niezwykłą mocą.
Rok 1066 - Pogłoski o szlachetnym pochodzeniu Elessi,pochodzącej podobno od Lorda Britisha.
Rok 1067 - Egzekucja w Minoc - Przeorysza zakonu, z którego wywodzi się Lai"lej zostaje oskarżona o masakrę w klasztorze i stracona na Placu Towarowym.
Rok 1067 - "Szaleństwo Agmusa Siwego". Klątwa sprowadzona na Arcymaga Akademii rodzi niepokoje w Moonglow.
Rok 1068 - Elessi obejmuje rządy regencyjne w Nowym Minoc. W mieście pojawia się straż.                                                                                                                                                   

Czasy Nowego Ładu

Rok 1069 - Początek "Wojny Kupców". Liga Kupiecka najmuje szeregi najemników zaś Wschodnia Kompania Handlowa zawiązuje pakt z Bractwem Pirackim. Morza i oceany spływają krwią.
Lata 1069 - 1074 - Rozkwit Nowego Minoc (m.in odrestaurowanie kanałów pod miastem, rozbudowa drewniaków...). Rozwój Vesper i Wolych Marchii.
Rok 1074 - Pokłosie burz. Walka między potęgami Innisara i Rymna pozostawia oba byty osłabione. Z zaświatów wydostają się najsilniejsze z dusz...
Lata 1075-1094 - Wielka Stabilizacja. Czas rzemieślniczej prosperity. Rozkwit Portu Morskiego. Konsorcjum Talara przybywa do Edari. Na rynkach pojawią się nowe waluty.
Rok 1097 - Nowe Minoc zyskuje prawa stolicy - staje się oficjalną stolicą Korony.
Rok 1010 - "Mroźnica 1010" - Sroga, niezwykle długa zima w Wolnych Marchiach, która spowodowała głód i znaczene straty w zbiorach.
Rok 1118  - Wielka Plaga Szczurów w Nowym Minoc.
Rok 1133 - Odsłonięcie herbu i dewizy stolicy Korony, Nowego Minoc. Projekt przygotowany według pomysłów Amana Veleharda i Kevrosa Trannytha, dewiza autorstwa Nyxish. Cechalia w Nowy Minoc - Wielkie Zawody Rzemieslnicze.


Dodano: 2006-02-03
(Ostatnia Zmiana: 2022-12-01)